งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
นับถอยหลังอีก
0
0
งานประชุมวิชาการ 19 - 21 มีนาคม 2016
งานประกวดกล้วยไม้ 19 - 27 มีนาคม 2016
วัน
เกี่ยวกับเรา
การประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Orchid Conference)
เป็นการริเริ่มเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ (ค.ศ. 1984) โดย ศ.ระพี สาคริก เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่ม
เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่ออนุรักษ์ และพัฒนากล้วยไม้ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
โดยเริ่มครั้งที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ (ค.ศ. 1984) ที่ประเทศญี่ปุ่น จะมีการจัดการประชุมขึ้นทุก ๆ ๓ ปี
ประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพ APOC ครั้งที่ ๔
ที่ จ.เชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานหลัก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวสารและกิจกรรม
23 มีนาคม 2559
กิจกรรมสาธิตในอาคาร
23 มีนาคม 2559
ตารางการจัดแสดงและการตัดสิน
23 มีนาคม 2559
รายชื่อบริษัท ร้านค้าที่ออกร้านจำหน่ายกล้วยไม้และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้
23 มีนาคม 2559
กำหนดการรวมเวทีกลาง การแสดง และสาธิต
ดูข่าวสารทั้งหมด
 • ฟ้ามุ่ย
  กล้วยไม้อิงอาศัยบนต้นไม้หรือก้อนหิน ลำต้นห้อยหรือ โค้งลง รูปกระบอก ยาว 50-200 ซม.
  ใบเดี่ยวมี จำนวนมาก เรียงสลับระนาบเดียว
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • กุหลาบแดง
  กล้วยไม้อิงอาศัย ทั้งต้นสูง 7-28 cm. ลำต้นหนาและ แข็งแรง มักปกคลุมด้วยกาบใบเก่าที่ติดคงทน
  ใบเดี่ยว มีจำนวนมาก เรียงสลับ ระนาบเดียว
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • เอื้องสามปอยชมพู
  กล้วยไม้อิงอาศัย ทั้งต้นสูง 10—40 cm. ลำต้นหนาและ แข็งแรง มักปกคลุมด้วยกาบใบเก่าที่ติดคงทน
  ใบเดี่ยว มีจำนวนมาก เรียงสลับ ระนาบเดียว
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • เข็มม่วง
  กล้วยไม้อิงอาศัย ทั้งต้นสูง 4-10 cm ลำต้นรูปทรง กระบอก หนาและแข็งแรง ปกคลุมด้วยกาบใบเก่าที่ติด
  คงทน ใบเดี่ยวมี 2-4 ใบ เรียงสลับระนาบเดียว
  รายละเอียดเพิ่มเติม