มุมกล้วยไม้เวียตนาม

สวนกล้วยไม้ประเพณีเวียดนาม : เรารวมกล้วยไม้ในเพื่ออธิบายวัฒนธรรมดั้งเดิม และหวังว่าทุกคนจะได้รู้จักเวียดนาม