สวน Vanda Paradise

แสดงการจัดสวนเลียนแบบธรรมชาติ โดยใช้กล้วยไม้สกุลแวนด้าและลูกผสมจากสกุลแวนด้าเป็นหลัก เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลาย และความโดดเด่นของกล้วยไม้สกุลแวนด้าและลูกผสมของประเทศไทย