ดอกเอื้องสีสัน ผูกพันธ์ล้านนา

นำเสนอวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ของชาวล้านนา กับความสวยงามของดอกเอื้อง(กล้วยไม้) ชาวไทยล้านนา มีชีวิตผูกพันกับป่าเขา ธรรมชาติมาช้านาน ดอกเอื้องเป็นดอกไม้ที่ชาวล้านนา เกี่ยวข้องตั้งแต่ในอดีต ชาวล้านนาใช้ดอกเอื้องในการประดับตกแต่ง สิ่งของต่างๆ ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ หญิงสาวชาวล้านนาใช้ดอกเอื้องในการแต่งมวยผม การแสดงผลงานครั้งนี้จึงสื่อถึงการผสมผสานกันระหว่างดอกเอื้องกับชีวิตของชาวล้านนา

 : CHIANGMAI ORCHID SOCIETY,Thailand