การผลิตกล้วยไม้ลิ้นมังกร

ฝักและเมล็ดกล้วยไม้ลิ้นมังกรที่อายุ 30-46 วัน เบื้องต้นพบว่าฝักที่อายุ 40 วันหลังผสมเกสร เมล็ดมีสีน้ำตาลและความสมบูรณ์จำนวนมาก