ข้อมูลกล้วยไม้
เอื้องแซะภู
เอื้องแซะภู
Dendrobium bellatulum Rolfe
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นตั้งขึ้น รูปกระสวยหรือรูปไข่ สูง 4-6 ซม. ใบเดี่ยวมี 2-4 ใบ เรียงสลับระนาบเดียว รูปรี กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 3-4 ซม.
เข็มม่วง
เข็มม่วง
Ascocentrum ampullaceum (Roxb.) Schltr.
กล้วยไม้อิงอาศัย ทั้งต้นสูง 4-10 cm ลำต้นรูปทรง กระบอก หนาและแข็งแรง ปกคลุมด้วยกาบใบเก่าที่ติด คงทน ใบเดี่ยวมี 2-4 ใบ เรียงสลับระนาบเดียว
เข็มแดง
เข็มแดง
Ascocentrum curvifolium (Lindl.) Schltr.
กล้วยไม้อิงอาศัย ทั้งต้นสูง 8-15 cm ลำต้นรูปทรง กระบอก หนาและแข็งแรง มักโค้งงอ ปกคลุมด้วยกาบใบ เก่าที่ติดคงทน ใบเดี่ยวมีจำนวนมาก
กุหลาบแดง
กุหลาบแดง
Aerides crassifolia C.S.P. Parish ex Burb
กล้วยไม้อิงอาศัย ทั้งต้นสูง 7-28 cm. ลำต้นหนาและ แข็งแรง มักปกคลุมด้วยกาบใบเก่าที่ติดคงทน ใบเดี่ยว มีจำนวนมาก เรียงสลับ ระนาบเดียว
ฟ้ามุ่ย
ฟ้ามุ่ย
Vanda coerulea Griffith ex Lindley
กล้วยไม้อิงอาศัยบนต้นไม้หรือก้อนหิน ลำต้นห้อยหรือ โค้งลง รูปกระบอก ยาว 50-200 ซม. ใบเดี่ยวมี จำนวนมาก เรียงสลับระนาบเดียว
เอื้องสามปอยชมพู
เอื้องสามปอยชมพู
Vanda bensonii Bateman
กล้วยไม้อิงอาศัย ทั้งต้นสูง 10—40 cm. ลำต้นหนาและ แข็งแรง มักปกคลุมด้วยกาบใบเก่าที่ติดคงทน ใบเดี่ยว มีจำนวนมาก เรียงสลับ ระนาบเดียว
เอื้องสายมรกต
เอื้องสายมรกต
Dendrobium chrysanthum Wall. ex Lindl.
กล้วยไม้อิงอาศัยบนต้นไม้หรือก้อนหิน ลำต้นห้อยหรือ โค้งลง รูปกระบอก ยาว 50-200 ซม. ใบเดี่ยว มีจำนวนมาก เรียงสลับระนาบเดียว