เอื้องสามปอยชมพู
Vanda bensonii Bateman
กล้วยไม้อิงอาศัย ทั้งต้นสูง 10—40 cm. ลำต้นหนาและแข็งแรง มักปกคลุมด้วยกาบใบเก่าที่ติดคงทน ใบเดี่ยวมีจำนวนมาก เรียงสลับ ระนาบ เดียว แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง รูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมรูปแถบ กว้าง 1.3—2.5 cm. ยาว 10—15 cm. ปลายแยกเป็น 2 แฉกขนาดไม่เท่า กัน ช่อดอกแบบช่อกระจะ มี 1-3 ช่อ ออกตามซอกใบหรือใกล้ปลายยอด ตั้งขึ้นหรือห้อยลง ทั้งช่อยาว 20—45 cm. ดอกกระจายห่าง ๆ มี 6-20 ดอก ผิว ดอกมันวาว ดอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 cm. มีกลิ่นหอมแรง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลืองอมชมพูหรือสีน้ำตาลอ่อน มีจุดประหรือลายสีน้ำตาลอมแดง กระจายทั่ว กลีบปากสีชมพูอมฟ้าหรือสีชมพูอ่อน มีจงอย หูกลีบปากตั้งขึ้น รูปเคียวแคบ

เป็นกล้วยไม้ที่อยู่ในสถานะภาพถูกคุกคามและหายากของไทย พบอิงอาศัยตามต้นไม้ในป่าเต็งรังผสมก่อหรือป่าสนผสมก่อ ที่สูงจากระดับ น้ำ ทะเล 1,000-1,500 เมตร ออกดอกเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในต่างประเทศพบที่อินเดีย และพม่า